1. http://thoibaonganhang.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-91886.htm
 2. https://tinmoi24.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-tu-thang-92019/news-47-10-f20f272b893dae2eb64037a70816fe92?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYRMzYQIvcQNPbS6nXUIvqQMvjRsaoD6WYVG
 3. https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=marticle&sid=2608086
 4. https://tintuc.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-tu-thang-92019-post1130887
 5. http://m.netnews.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-tu-thang-9-2019-cong-nghe-313-0-2064611.html?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBdPqT6qkT6bkRcTXRd9XP6bl8YmYQMzp8Zfx8dDZQ6LjPLzrScmYEY9wOMnlBJWvDZOoEJKnCZfSBrml8YmYON1mQMGYEY8uEJOsCZarCJ8YVNq
 6. http://m.netnews.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-tu-thang-9-2019-cong-nghe-313-0-2064611.html?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBdPqT6qkT6bkRcTXRd9XP6bl8YmYQMzp8Zfx8dDZQ6LjPLzrScmYEY9wOMnlBJWvDZOoEJKnCZfSBrml8YmYON1mQMGYEY8uEJOsCZarCJ8YVNq
 7. https://ngaymoionline.com.vn/bac-ninh-dau-tu-28-ti-de-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-12033.html
 8. http://baotuoiltre.com/bac-ninh-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-tu-thang-09-2019/
 9. https://congly.vn/cong-nghe/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-tu-thang-9/2019-311936.html
 10. http://www.tapchigiaothong.vn/bac-ninhung-dung-cong-nghe-hien-dai-trong-du-an-phu-song-wifi-mien-phi-d80748.html
 11. https://www.tin247.com/bac_ninh_phu_song_wifi_khong_day_mien_phi_tu_thang_09_2019-3-26234743.html
 12. https://vietgiaitri.com/bac-ninh-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-tu-thang-092019-20190906i4251788/?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBdPfPNHdQM5fT79f8YmYQMzp8Zfx8dDZQ6LjPLzrScmYEY9wOMnlBJ4oDpWuDJ0vDJOwN2zSBo8i8c5mS6ba8ZeYCJ8tE3WrC3arDY9zVG
 13. http://bacninhtv.vn/tin-tuc-n6503/hoi-thao-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-tren-nen-cong-nghe-so.html
 14. http://vietq.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-d163171.html
 15. https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/bac-ninh-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-tu-thang-09-2019/20190906061824322
 16. https://www.tin247.com/bac_ninh_phu_song_wifi_khong_day_mien_phi_tu_thang_09_2019-3-26234743.html
 17. http://www.tapchigiaothong.vn/bac-ninhung-dung-cong-nghe-hien-dai-trong-du-an-phu-song-wifi-mien-phi-d80748.html
 18. http://vietq.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-d163171.html
 19. http://thoibaonganhang.vn/bac-ninh-phu-song-wifi-mien-phi-91886.html
 20. https://m.baomoi.com/bac-ninh-phu-song-wifi-khong-day-mien-phi-tu-thang-09-2019/c/32100141.epi
 21. http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-09-06/bac-ninh-chi-hon-28-ty-dong-phu-song-wifi-mien-phi-75992.aspx
 22. https://congthuong.vn/cong-bo-du-an-wifi-mien-phi-cho-cong-dong-125872.html
 23. http://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/du-an-owifi-bac-ninh-buoc-dot-pha-ve-cong-nghe-va-bao-mat-312230.html
 24. https://enternews.vn/nhieu-doanh-nghiep-tu-nhan-hao-hung-voi-ung-dung-blockchain-3-0-149442.html
 25. https://www.viisa.vn/show_iframe_component/1408044?rkey=20191113AE36211&filter=16275
 26. https://blogkiemtien.top/pr-newswire/?rkey=20191113AE36211&filter=16283
 27. https://www.techsignin.com/pr-newswire/?rkey=20191113AE36211&filter=15812
 28. https://english.thesaigontimes.vn/prnasia1.htm?rkey=20191113AE36211&filter=13970